Navigacija Life
Nova seja | Moja poročila | Moje seje | Predstavitev
Portal EcoLex Life

Kaj je orodje za oceno tveganj?

Brezplačna pomoč pri prepoznavanju tveganj za nastanek okoljske škode in morebitnih dodatnih stroškov sanacijskih ukrepov.

Kaj vam ponuja orodje za oceno tveganj?

Orodje za oceno tveganj vam bo preko preproste brezplačne interaktivne aplikacije podalo oceno vaše izpostavljenosti za nastanek okoljske škode.

To pomeni, da boste:

  1. spoznali tveganja, ki izhajajo iz vaše dejavnosti, za povzročitev okoljske škode,
  2. prepoznali kritične točke in
  3. prejeli dodatna pojasnila in nasvete glede zakonodaje, ki vas zavezuje, in preventivnih ravnanj, s katerimi se lahko izognete okoljski škodi in vsem ostalim posledicam, ki nastanejo v povezavi z njo.

S pomočjo orodja lahko preverite tveganja različnih dejavnosti, ki se izvajajo znotraj podjetja (npr. za vsak obrat, napravo, del aktivnosti, dislocirano enoto ipd.).

Začnite z oceno tveganj

Odgovornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

Direktiva o okoljski odgovornosti in Zakon o varstvu okolja določata, da mora vsakdo, ki s svojo poklicno aktivnostjo povzroči okoljsko škodo ali neposredno nevarnost take škode, sam izvesti potrebne oziroma z odločbo naložene preprečevalne in sanacijske ukrepe. Skladno z načelom »onesnaževalec plača« mora nositi tudi stroške izvedbe teh ukrepov in z njimi povezane administrativne stroške.

Kakšno nevarnost predstavljate za okolje?

Orodje za oceno tveganj vas preko vprašanj vodi skozi potencialna tveganja, ki bi lahko izhajala iz posamezne aktivnosti podjetja, na koncu pa vam poda podrobnejšo poročilo s pojasnili in priporočili.

Ker je okolje celota delujočih živih in neživih elementov narave, se tudi okoljska odgovornost in vprašalnik nanašata na tveganja, ki iz vaše aktivnosti (obrata, naprave, ipd.) izhajajo za:

  • zavarovane rastlinske in živalske vrste in njihove habitate,
  • vode,
  • tla.

Okoljska škoda

Za povzročitev okoljske škode lahko odgovarjate, če kot fizična ali pravna oseba opravljate poklicno dejavnost, zaradi katere je nastala okoljska škoda ali zaradi katere grozi neposredna nevarnost take škode, in sicer zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, vodam ali tlom.

Okoljska škoda vključuje tudi škodo, ki jo povzročijo elementi, prenašajoči se po zraku, če lahko povzročijo škodo zgoraj navedenim virom, tj. vodam, tlom, zavarovanim vrstam ali naravnim habitatom.

Ali se zavedate vseh posledic povzročitve okoljske škode?

V posledici povzročitve okoljske škode vas lahko poleg okoljske odgovornosti doletijo tudi civilnopravne odgovornosti za posege v pravne položaje fizičnih ali pravnih oseb.
Gre za posledice na zdravju ljudi in odškodninske zahtevke oškodovancev, posledice na premoženju tretjih oseb in odškodninske zahtevke za povrnitev škode na premoženju in podobno. Ob upravnopravni odgovornosti lahko torej nastopi še civilnopravna, v določenih primerih pa tudi kazenskopravna odgovornost.

Orodje za oceno tveganj vam bo pomagalo, da se še pred nastankom neposredne nevarnosti okoljske škode seznanite s stopnjo tveganja vaše poklicne dejavnosti. S tem boste pridobili tudi možnost izbire in izvedbe učinkovitih preventivnih ukrepov. Z njimi se lahko v celoti izognete nastanku okoljske škode, s tem pa tudi vsem ostalim negativnim posledicam, ki lahko nastanejo v povezavi z njo.

Preverite kakšno stopnjo tveganja okoljske škode vsebuje vaša dejavnost ter se izognite nepotrebnim posledicam

Začnite z oceno tveganj
Spoštovani uporabnik portala EcoLex Life! Obveščamo vas, da se z letom 2023 ta stran ne bo več posodabljala in vaš brezplačni dostop ne bo več aktiven. Ažurne okoljevarstvene vsebine smo preselili na portal Tax-Fin-Lex. Za več informacij nam pišite na info@tax-fin-lex.si ali nas pokličite na 01 4324 243.
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window